18/01/2017

Τα κανόνια της βόρειας θάλασσας ενάντια στο μεσογειακό κρασί

Η κατάρρευση του δυτικού τμήματος της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας από τις βαρβαρικές επιδρομές των γερμανικών φυλών τον 4ο αιώνα μ.Χ.  είχε ως συνέπεια την υποχώρηση του πολιτισμού  στην Ευρώπη και μαζί του την οριακή εξαφάνιση της αμπελουργίας. Με το πέρασμα των σκοτεινών χρόνων η αμπελουργία άρχισε να επανακτά το χαμένο της έδαφος και να εξαπλώνεται χάρη στην προσεκτική διατήρηση της από τα μοναστικά τάγματα της δυτικής και βόρειας Ευρώπης.

Ανάγνωση Άρθρου >